ซ่อมแซมแม่พิมพ์ ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์และการชิ้นส่วนฉีดพลาสติกในไทย

บริษัท ซังโค โมลด์ และพลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด
HOME
วางใจในบุคลากร เชื่อมั่นในบริษัท
     วางใจในบุคลากร เชื่อมั่นในบริษัท บริษัท ซังโค โมลด์ และพลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด (Sanko Mold and Plastics (Thailand) Co., Ltd.) เป็นบริษัท ในเครือของ บริษัท ซังโค โมลด์ จำกัด (Sanko Mold Co., Ltd.) ซึ่งตั้งอยู่ ที่เมือง มิโยชิ จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น บริษัท ซังโค โมลด์และพลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการจัดตั้งขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 (ปี 2012) โดยมีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยองและ เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 (ปี 2013)
     จากการที่บริษัท ดำเนินการทั้งธุรกิจแม่พิมพ์และฉีดพลาสติก บริษัทจึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้านับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์ที่มีความถูกต้องแม่นยำ และส่งต่อให้แผนกฉีดพลาสติก เพื่อใช้แม่พิมพ์ในการฉีดชิ้นงานให้แก่ลูกค้า ความต่อเนื่องกันนี้ยังรวมไปถึงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยครบถ้วน เพื่อคงคุณภาพของสินค้าทุกชิ้น
     ในปี พ.ศ. 2543 (ปี 2000) บริษัท ซังโคโมลด์ จำกัด ได้จัดตั้ง บริษัท ซังโคโมลด์ (เวียดนาม) จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะเวียดนาม จังหวัดดองไน ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม จากประสบการณ์อันยาวนานในการผลิตแม่พิมพ์และฉีดพลาสติก ทำให้สามารถผลิตแม่พิมพ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันกับที่ผลิตจากบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น
     ด้วยความร่วมมือจาก 3 กลุ่มบริษัท ญี่ปุ่น เวียดนามและไทย นำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุด ครอบคลุมทุกความต้องการในด้านแม่พิมพ์และผลิตภัณฑ์พลาสติกของลูกค้า